Naszym zdaniem najlepszy portal o inwestowaniu w Specjalnych Strefach Ekonomicznych.

ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Uzyskanie zezwolenia strefowego (aktualnie: tzw. decyzji o wsparciu) jest podstawą działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej. O zakresie korzystania w ramach danej inwestycji z preferencyjnych warunków oferowanych w Polsce decydują głównie treść tego dokumentu.

Decyzja o wsparciu zawiera informację o rodzajach działalności gospodarczej, które będą wykonywane na terenie Strefy i będą korzystać z ulg podatkowych. W razie osiągania przez inwestora dochodu z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie Strefy, ale niewymienionej w decyzji o wsparciu, nie będzie możliwe potraktowanie tego dochodu jako wyłączonego z opodatkowania. Ponadto, decyzja o wsparciu zawiera informację o minimalnych nakładach, które inwestor zobowiązuje się ponieść w związku z realizacją inwestycji w Polsce, oraz o liczbie pracowników, którą inwestor jest zobligowany zatrudnić w określonym czasie. Ma to szczególne znaczenie na przyszłość, ponieważ w ramach danej inwestycji konieczne jest przez określony czas utrzymanie nabytych środków trwałych i odpowiedniego stanu zatrudnienia. To jednak tylko niektóre z wymogów, o jakich inwestor musi pamiętać w toku prowadzenia działalności gospodarczej w wybranej Strefie na podstawie wydanej decyzji o wsparciu.

Decyzja o wsparciu jest wydawana na czas określony od 10 do 15 lat, w zależności od intensywności pomocy publicznej ustalonej dla danego obszaru. Treść powyższej decyzji ma więc wpływ na działalność gospodarczą prowadzoną w Polsce przez danego inwestora przez długi okres. Dobranie odpowiednich wartości do ujęcia w tym dokumencie wymaga konsultacji ze specjalistą.

***

Zapraszamy do kontaktu w celu przedstawienia pełnej oferty naszych usług. Przekonaj się czy inwestowanie w ramach Specjalnej Strefy Ekonomicznej jest tym czego szukałeś.

Wstecz

Nasze marki

Prawo karne i nie tylko
Zatrzymanie czy areszt - jak w takiej sytuacji należy się zachować? Jakie prawa Ci przysługują? Prawnicy w przystępny sposób odpowiadają na najważniejsze pytania z zakresu prawa oraz postępowania karnego.
Inwestycje budowlane
Jeśli jesteś inwestorem albo wykonawcą robót, ale przerasta Cię zawiłość regulacji prawnych i poziom skomplikowania kontraktów – ten portal jest właśnie dla Ciebie
Specjalne Strefy Ekonomiczne
Jesteś inwestorem, który rozwija lub zaczyna prowadzić swój biznes w Polsce, a jednocześnie chciałby płacić mniejsze podatki - ten portal jest stworzony z myślą o Tobie